SEGWAY BILLBOARD - MOBILNÁ REKLAMA , PROMO SEGWAY

Segway je stále nie celkom bežným dopravným prostriedkom. V kombinácii s billboardovou plochou umiestnenou v prednej časti Segway je ďalším zaujímavým a netradičným médiom.

Billbordová plocha Segway môže byť odbĺžnikového typu alebo v tvare promovaného produktu (fľasa, telefon, mobilný bar, platová karta … ).

Segway billboard možno využiť ako samostaný reklamný billboard alebo v kombinácii s aktívnym oslovovaním zákazníkov - môže byť kombinovaný so " street billboard " , " sampling bags " , vlajkami, tabletmi  apod.