PRÍSLUŠENSTVO

V príslušenstve nájdete ostatné doplnky pre roadshow, sales promotion a special event. Ponuka zahŕňa reklamné nafukovadlá, ako sú nafukovacie oblúky, nafukovacie mobilné billboardy, skydancer ( tancujúci panák ).  Ďalej je to prenájom party stanov rôznych typov a tvarov, pódií a mobiliáru pre akcie. Pre sprievodný program odporúčame širokú ponuku atrakcií a simulátorov pre deti i dospelých.