MINI SHOWTRUCK

Mini Showtruck je alternatívou pre ten typ akcií, kde z priestorových alebo váhových obmedzení nie je možné použiť klasický Showtruck. Rozmer pódia je 8x4,5m a je možné ho ďalej rozširovať až  do rozmeru 8x8m, pripojiť mólo apod. Rovnako ako v prípade klasického Showtruck je systém vyklopenia bočnej steny návesu Mini Showtrucku pomocou hydraulických systémov a to ako strechy, tak aj pochôdznej plochy pódia. Montáž a demontáž je opäť záležitosťou niekoľko desiatok minút a je možné sa v priebehu dňa premiestniť na viac miest.

Pre dlhodobé roadshow ponúkame možnosť kompletného obrandovania Mini Showtruck , úpravy vnútorných priestorov podľa Vašich požiadaviek. V prípade záujmu zaistíme akciu na kľúč vrátane vyškolených promotérov a ďalšieho sprievodného programu.

Možnosti využitia:

sales promotion , roadshow , kultúrne , športové a prezentačné akcie , festivaly a koncertné vystúpenia