HUMMER H1 limuzína

Opakom Smart flotily, aspoň čo do veľkosti,  je flotila Hummer. Legendárny automobil vyžadujúci rešpekt a zároveň predmet obdivných pohľadov.

Vozidlá Hummer, modelové rady H1 ( auto a limuzína ) disponujú pick - up priestorom, ktorý môže byť použitý ako priestor pre umiestnenie výrobku, plocha pre vystúpenia DJ, go - go tanečníc apod.

Flotila obsahuje kompletnú modelovú radu - vojenskú H1, luxusné H2 a H3 a tiež desaťmetrovú Hummer H1 limuzínu. Limuzínu možno využiť aj pre party servis, spotrebiteľské súťaže, guerilla marketing apod.

Kompletným flotilovým radom vozov Hummer, vrátane limuzíny, disponujeme ako jediná firma v ČR a SR.

Využitie:

roadshow, sales promotion, special event, podpora predaja, zľavové akcie, spotrebiteľské súťaže, party, festivaly.