Konkávne VOZIDLO - MOBILNÝ AUTO BILLBOARD

Konkávne vozidlo predstavuje mobilný spôsob prezentácie v uliciach a na exponovaných miestach. Reklamné oznámenie je šírené nielen prostredníctvom billboardovej plochy konkávneho vozidla, ale je tiež doplnené o možnosť prehrávania reklamného spotu.

Ako jediní v SR ponúkame konkávne vozidlo s rozmerom billboardovej plochy 6x3m - 36 m2 oproti klasickému formátu konkávnych áut 5x2 , 5m. Rozmer základnej plochy je teda väčší o 46 % a tiež  možno využiť spodnú časť billboardovej nadstavby o rozmere 6x0 , 3m. Celková plocha našich konkávnych vozov tak činí takmer 40 m2.

Trasy konkávneho vozidla sú vyberané podľa zamerania na cieľovú skupinu a jej pohyb v danej lokalite.

Samozrejmosťou je osvetlenie pre nočnú produkciu, ozvučenie a zabezpečenie promotérov a hostesiek pre sampling v blízkosti konkávneho vozidla.

Využitie konkávneho vozidla:

podpora predaja, zľavové akcie, roadshow, politické kampane