Billboard príves

Alternatívou oproti využitiu konkávneho vozidla je billboardový príves. Možno ho použiť pre mobilnú alebo statickú reklamu. V prípade statického využitia je príves umiestnený na zvolené miesto, bez nutnosti stavebného povolenia.

Voz sa spoločne s billboardovým prívesom pohybuje po exponovaných miestach a dopravne frekventovaných uliciach. Billboard príves je osvetlený a zabezpečený ozvučením na prehrávanie promo spotu. Pohyb vozidla a billboard prívesu je online sledovaný GPS modulom.

Ako jediní v SR ponúkame rozmer billboardovej plochy o rozmere 6 x 3m oproti bežne používanému rozmeru billboard prívesov 5 x 2,4 m a tiež osvetlenie pre nočné produkciu.

Možnosť dlhodobého prenájmu pre umiestnenie na Vašom pozemku. Billboard príves si môžete tiež prenajať samostatne a prevádzkovať v spojení s Vaším vozidlom.

Využitie:

podpora predaja, zľavové akcie, roadshow, politické kampane, roadshow, mobilná reklama, krátkodobý alebo dlhodobý prenájom pre umiestnenie na plochy, kam nie je možné umiestniť klasický billboard